Turystyka - Dlaczego turystyka jest ważna dla gospodarki i rozwoju regionów?

Dodane: 08-06-2023 14:42

Turystyka - jak wpływa na rozwój gospodarczy regionów? Turystyka jest zjawiskiem, które od wieków towarzyszy człowiekowi. Choć z początku miała jedynie charakter wypoczynkowy, obecnie stała się przysłowiowym bogactwem gospodarczy

Turystyka - Dlaczego turystyka jest ważna dla gospodarki i rozwoju regionów? Turystyka

Turystyka - jak wpływa na rozwój gospodarczy regionów?Turystyka jest zjawiskiem, które od wieków towarzyszy człowiekowi. Choć z początku miała jedynie charakter wypoczynkowy, obecnie stała się przysłowiowym bogactwem gospodarczym wielu regionów świata, przynosząc ogromne korzyści zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym i kulturowym.Ważnym aspektem turystyki jest fakt, że ulokowanie w niej kapitału i realizacja działań związanych z nią, przyczynia się do aktywizacji szerokiego spektrum dzie


http://audioforum.org.pl/